Termeni și Condiții

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează site-ul de internet www.dissproof.ro și societatea DISSPROOF CREW SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, P-ța Națiunile Unite, Nr.3-5, Bl.B2, Sc.1, Et.5, Ap.28, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.  J40/15375/2019 şi având CUI RO41885503 („Societatea” sau „Vânzătorul”), care deține și administrează pagina de internet www.dissproof.ro.

Utilizarea magazinului online necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.

Prezentele Termeni și Condiții se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori care utilizează adresa de internet www.dissproof.ro pentru efectuarea de achiziții online sau încheie Contracte la Distanță.

Informațiile prezentate pe adresa de internet www.dissproof.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Acceptarea prezentelor Termeni și Condițiil este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/ sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.

Navigarea în cadrul site-ului www.dissproof.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul site-ului www.dissproof.ro, precum şi Termenii şi condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/ Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/ Utilizator.

Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. Vânzătorul își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile din cadrul magazinului online (i.e. imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/ nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar ocazionat Clientului/ Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.

Clientul/ Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic la numerele de contact afișate pe pagina de internet www.dissproof.ro sau prin intermediul adresei de poștă electronică office@dissproof.ro.

Definiţii

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Cerinţe Tehnice: Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.dissproof.ro şi anume calculator, laptop, tabletă (pad) sau dispozitiv de tip smartphone, alte dispozitive multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client: Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani care vizitează site-ul www.dissproof.ro  și efectuează o Comandă.

Comandă: Document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/ Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/ Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale: Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul www.dissproof.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/ sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator: Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont: Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către Vânzâtor, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţile site-ului și/ sau servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă: Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/ Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/ Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile aplicabile de către Vânzător;

Conţinut: Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul www.dissproof.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături: Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier: Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

www.dissproof.ro: Site de internet care prezintă funcționalitatea de site de prezentare și platformă de comerţ electronic care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător.  www.dissproof.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat prin intermediul unui browser web atât de pe dispozitive de tip calculator, cat și de pe dispozitive mobile.

Legislaţia Incidentă: Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Preț: Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/ Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/ sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/ sau încasare aferente sunt detaliate pe www.dissproof.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/ sau Utilizator, dar și in politica de livrare și retur ale Vânzătorului, care poate fi accesată la adresa de URL: www.dissproof.ro.

Conţinutul site-ului

Informaţiile regăsite pe site cu privire la produsele şi serviciile oferite de www.dissproof.ro au un caracter pur informativ. Întreg conţinutul prezentat pe site nu poate reprezenta o ofertă fermă de a contracta produse sau servicii şi nu poate angaja răspunderea www.dissproof.ro fără existenţa unor acorduri ulterioare.

Obiectivul continuţului de pe site este acela de a transmite informaţii exacte şi actualizate. Cu toate acestea, www.dissproof.ro nu poate oferi garanţia faptului că paginile prezentate nu conţin erori, însă www.dissproof.ro oferă asigurări oricărui utilizator de disponibilitatea de a remedia eventualele erori şi de a depune toate eforturile pentru o informare corectă a acestuia.

Fiecare vizitator şi utilizator care este interesat de produsele comercializate prin intermediul acestui site poate să contacteze www.dissproof.ro prin oricare dintre variantele de contact menţionate în pagina „Contact” a site-ului pentru a primi toate informaţiile de care are nevoie cu privire la disponibilitatea produsului de care este interesat, dar şi cu privire la termenii contractuali şi la tarifele pentru respectivele produse sau servicii.

Înregistrarea unui cont de client. Plasarea comenzii

Înregistrarea unui Cont de Client

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.dissproof.ro potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.dissproof.ro.

Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.

Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Utilizatorului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrare. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, facturile fiscale emise de Vânzător.

Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar Vânzatorul va fi astfel exonerat de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.

Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.

Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), fie direct din Cont, fie prin trimiterea unei solicitări la adresa office@dissproof.ro

Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul www.dissproof.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

Plasarea Comenzii. Aspecte generale

Produsele achiziționate prin intermediul site-ului www.dissproof.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/ sau Utilizatorului.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/ sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/ sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

Vânzătorul poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/ sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/ sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

1.Eșuarea/ invalidarea Tranzacției;

2.Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/ Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;

3.Date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/ sau Utilizator;

4.Activitatea Clientului şi/ sau a Utilizatorului poate produce daune site-ului www.dissproof.ro şi/ sau partenerilor Societății;

5.Respectivul Client/ Utilizator plasează Comenzi repetate care ulterior nu sunt onorate, cu titlu de exemplu: refuză primirea și plata prețului produselor (în cazul comenzilor cu plata ramburs), anulează comenzile, sau nu achită prețul produselor, orice alt comportament neloial care poate produce prejudicii societății.

6.Există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe site-ul www.dissproof.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client/ Utilizator a formularelor disponibile în cadrul site-ului pentru finalizarea Comenzii, Clientul/ Utilizatorul este singurul responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează Vânzătorului în cadrul formularelor disponibile pe www.dissproof.ro.

În anumite situații şi pentru motive justificate, Societatea își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/ Utilizatorii vor fi notificați fie telefonic, fie prin intermediul poștei electronice, iar în condițiile acceptului Clientului/ Utilizatorului de a continua relația contractuală pentru cantitatea de produse astfel modificată, Societatea va livra produsele și va returna Clientului/ Utilizatorului, în contul bancar indicat de acesta, diferența de preț, în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client/ Utilizator, termenul de returnare a sumelor neputând să depășească 14 zile de la data la care clientul și-a manifestat acordul. În cazul în care Clientul/ Utilizatorul nu este de acord cu modificarea cantității produselor din comanda, comanda va fi anulată în integralitate, urmand ca să returnăm în contul bancar indicat de Client/ Utilizator contravaloarea Produselor, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/ Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

În cazul în care un Produs comandat de către Client/ Utilizator nu mai poate fi livrat/ furnizat de către Vânzător, Societatea va informa Clientul/ Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Clientul/ Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, va returna în contul bancar indicate de acesta contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/ Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate pe site-ul www.dissproof.ro, ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/ derizorii pentru Produse.

Vânzătorul va notifica Clientul/ Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).

Anularea Comenzii fără notificare se poate face doar în maxim o oră de la plasarea acesteia.

Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/ sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

Plasarea Comenzii

În cadrul site-ului www.dissproof.ro Clientul/ Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:

1.Clientul adaugă Produsul/ Produsele selectat/-e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;

2.Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/ Utilizator a unor date neactualizate/ incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/ Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei/ locuinţei, localitatea, codul poştal), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/ Produsele, cantitatea Produsului/ Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/ Produselor, modalitatea de plată aleasă.

3.Clientul/ Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/ Produselor;

4.Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de www.dissproof.ro în acest scop (i.e., butonul” Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/ Utilizator, se cere acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii;

5.În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/ Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/ elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.

6.În funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/ Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plății Preţului.

Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată, va trimite Clientului/ Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/ Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/ Produselor comandate a fost făcută online, mesajul automat va fi trimis Clientului/ Utilizatorului numai după ce Vânzătorul a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.

În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/ Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/ toate Produsele comandate, Clientul/ Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/ Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.

Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul/ Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant al Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/ telefon) pentru confirmarea Comenzii.

Încheierea contractului la distanţă

Înregistrarea unei comenzi pe site-ul www.dissproof.ro reprezintă acordul clientului/ Utilizatorului, cu privire la modalitatea de comunicare utilizată de societatea DISSPROOF CREW SRL, în calitate de administrator al site-ului, respectiv prin telefon sau prin e-mail.

Contractul la Distanţă se consideră încheiat doar în momentul în care a fost emisă factura fiscală şi nu în momentul plasării comenzii sau emiterii confirmării automate de primire a unei comenzi. Prin emiterea automată a confirmării de primire unei comenzi NU înseamnă încheierea contractului între vânzător şi cumpărător.

Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile www.dissproof.ro.

Vânzătorul depune tot efortul să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Dacă livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de Vânzător, Clientul/ Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/ Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

Modalităţi şi termeni de plată pentru produsele achiziţionate în cadrul www.dissproof.ro. Facturare

Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul www.dissproof.ro

Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/ Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:

Plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate în cadrul www.dissproof.ro.

Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul www.dissproof.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”.

Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Societății şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în site-ul www.dissproof.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/ Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În cadrul website-ului www.dissproof.ro entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., o societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, care acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei NETOPIA Payments.

Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/ Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.dissproof.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

Facturare

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/ Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin trimiterea Comenzii, Clientul/ Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul Clientului de pe website-ul www.dissproof.ro și prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/ Utilizator.

Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/ Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/ Produselor care nu au fost preluate de către Client/ Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/ Produsele va/ vor fi restituit/-e de Curier, cu excepția costurilor privind livrarea, care vor fi suportate de Consumator.

Modalităţi şi costuri de livrare. Termene şi condiţii de livrare. Recepţia produselor

Politica DISSPROOF CREW SRL referitor la livrarea produselor, precum și la returnarea acestora de către utilizatori, poate fi accesată la adresa URL: www.dissproof.ro, secțiunea Politica de livrare și retur.

Denunţarea garanţiilor

DISSPROOF CREW SRL îşi exprimă în mod explicit declinarea oricărei garanţii pe care un utilizator o poate invoca în urma folosirii serviciilor www.dissproof.ro. De asemenea, DISSPROOF CREW SRL nu oferă nicio garanţie în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor www.dissproof.ro sau întărzierea informaţiilor datorate unor cauze independente de voinţa DISSPROOF CREW SRL.

Proprietatea intelectuală

Structura site-ului şi conținutul prezentat pe site pot fi oricând modificate fără a fi necesară o informare prealabilă cu privire la aceste modificări.

Întreg conținutul prezent pe site-ul www.dissproof.ro este protejat în baza legii drepturilor de autor şi toate drepturile sunt rezervate. Prin urmare crearea de materiale derivate, modificarea sau copierea conținutului, dar şi publicarea pe alte surse a conținutului site-ului este strict interzisă fără a avea permisiunea scrisă din partea deținătorului dreptului.

Vânzătorul poate oferi terțelor persoane, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului www.dissproof.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/ Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/ persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi.

Utilizarea pe www.dissproof.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Limitarea răspunderii

Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/ afișat pe site-ul de vânzări www.dissproof.ro de către Vânzător, în special drepturile de autor, numele şi sigla ”Dissproof”, elementele grafice ale acesteia, software-ul, precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/ partenerilor săi contractuali. În consecință, este strict interzisă redistribuirea indiferent de formă, comercializarea parțială sau completă a informațiilor prezentate pe site-ul www.dissproof.ro.

Informațiile şi produsele prezentate pe acest site revin sub forma drepturilor de proprietate ale www.dissproof.ro Vânzătorului în calitate de proprietar al acestora.

Vânzătorul nu garantează că site-ul www.dissproof.ro, serverele pe care este găzduit site-ul de vânzări sau e-mailurile trimise de Vânzător sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/ Utilizatorul folosește site-ul www.dissproof.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea www.dissproof.ro, sau ca urmare a utilizării informațiilor accesate de pe site. Societatea nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor prezentate pe site-ul www.dissproof.ro, acestea fiind puse la dispoziția sa de către furnizori.

Informațiile incluse în site-ul www.dissproof.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/ Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa office@dissproof.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni și Condiții.

Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului www.dissproof.ro.

În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/ sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

Furnizarea, protejarea, stocarea şi ştergerea datelor cu caracter personal

Prin accesarea şi utilizarea în continuare a acestui site vă exprimați acordul expres şi fără echivoc în conformitate cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal li protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și Regulamentul UE nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

DISSPROOF CREW SRLcolectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul website-ului www.dissproof.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (prescurtat Politica GDPR), care poate fi găsită la adresa URL: https://dissproof.ro/politica-de-confidentialitate.

 

În cazul în care aveţi nelămuriri referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră de a accesa şi de a folosi site-ul sau dacă aveţi nelămuriri cu privire la protecţia utilizării site-ului, va invităm să ne contactaţi prin variantele prezentate pe pagina de „Contact” din cadrul site-ului www.dissproof.ro.

Forţa majoră

Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/ încetarea cazului de forță majoră.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă. Soluţionarea disputelor

Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România de la sediul Vânzătorului său, la alegerea consumatorului de la domicilul său, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor Soluționarea online a litigiilor | Comisia Europeană (europa.eu) şi/ sau www.anpc.ro.

Dispoziţii finale

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Prevederile Termenilor şi condițiilor se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/ Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/ Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.

Conținutul prezentelor Termeni şi Condiţii este disponibil gratuit Clienților/ Utilizatorului la adresă URL https://dissproof.ro/termeni-si-conditii unde Clienții/ Utilizatorii îl pot vizualiza și tipări în orice moment.

Document editat pe data de 01.02.2024, Versiunea 1.0.