Politica de confidențialitate

Considerăm că informarea corectă a utilizatorilor site-ului www.dissproof.ro este foarte importantă şi în acest sens, în cele ce urmează îţi vom prezenta datele pe care le colectăm de la utilizatori, scopurile în care sunt aceste date sunt folosite, dar şi drepturile fiecărui utilizator care accesează site-ul www.dissproof.ro.

Dorim să îi asigurăm pe clienţii noștri că prelucrăm datele cu caracter personal în mod onest, transparent și informat, conform prevederilor din Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).

Cine suntem?

Compania: DISSPROOF CREW SRL, cu sediul în Mun. București, P-ța Națiunile Unite, Nr.3-5, Bl.B2, Sc.1, Et.5, Ap.28, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15375/2019 şi având CUI RO41885503, este operatorul datelor personale și entitatea care prin site-ului www.dissproof.ro colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră personale.

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) se referă la

-Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul și temeiul prelucrării datelor.

-Modul în care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal.

-Perioada în care datele cu caracter personal sunt păstrate de societate.

-Transferul datelor cu caracter personal.

-Măsurile de Securitate aplicate pentru asigurarea protecției datelor.

-Drepturile clienților/ Utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica de prelucrare a datelor are aceeași abordare atât pentru datele colectate prin intermediului site-ului www.dissproof.ro, cât și în cazul în care furnizezi datele operatorilor noștri de asistența în vânzare acolo unde această abordare este compatibilă.

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către DISSPROOF CREW SRL, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Orice modificare a prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi făcută publică pe site-ul nostru, www.dissproof.ro.  În acest context, este indicat ca fiecare vizitator şi utilizator să verifice ocazional această pagină pentru a fi mereu informat cu privire la orice eventuală modificare efectuată la această politică de confidențialitate.

Pentru a putea introduce informații cu caracter personal aparținând unei terţe persoane este necesar consimțământul persoanei respective, atât pentru divulgarea informațiilor personale, cât şi pentru procesarea acestor date concomitent cu respectarea acestei politici de confidențialitate.

DISSPROOF CREW SRL nu permite prelucrarea datelor personale ale clienților care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

-Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul și temeiul prelucrării datelor.

Politica noastră este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experiență atunci faci cumpărături prin intermediul site-ul web www.dissproof.ro.  În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:

-Nume și prenume;

-Adresa poștală;

-Adresă d e-mail;

-Numărul de telefon;

-Contul IBAN;

-Informații cu privire la dispozitivul de pe care este accesat site-ul nostru (adresa IP, locația geografică, tipul dispozitivului, sistemul de operare, ora şi data accesării etc.);

-Durata vizitelor pe site şi care sunt paginile accesate;

-Informații despre produsele achiziționate;

DISSPROOF CREW SRL colectează și prelucrează datele tale, care rezultă din interacțiunea cu tine și pe care noi sau partenerii noștri le urmărim în vederea onorării comenzilor pe care le faci atunci când navighezi, utilizând diverse dispozitive (computer, tablet, ori telefon mobil), pe site-ul www.dissproof.ro și livrarea produselor comandate, oferirea de asistență și suport pentru returnarea produselor și rambursarea contravalorii retururilor.

Date cu caracter personal mai pot fi utilizate de operator inclusiv pentru următoarele:

-Adaptarea site-ului www.dissproof.ro la cerințele utilizatorului sau ale vizitatorului;

-Administrarea eficientă a site-ului www.dissproof.ro;

-Păstrarea securității site-ului nostru şi prevenirea unor eventuale fraude;

-Trimiterea de comunicări cu caracter comercial pentru informarea utilizatorilor;

-Expedierea de notificări solicitate în mod expres de către utilizatori prin intermediul e-mail-ului;

-Trimiterii eventualelor comunicări de marketing, promoții şi a buletinelor informative periodice, dacă aţi acceptat înscrierea la Newsletter.

De asemenea, colectăm datele cu caracter personal pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă, precum și în materia privind protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

Nu prelucrăm date în alte scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

-Modul în care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal.